Tjänster

  • NIBBGUST hjälper dig som IT-Chef/ansvarig och verksamhetansvarig (VD/Platschef) att ta fram rätt Plattform för IT och verksamhetssytem som passar verksamhetens mål och inte vice versa.
  • Målet med detta är att kunden skall kunna arbeta smartare och växa snabbare. NIBBGUST's mål tillsammans med kunden är att kontinuerligt förbättra Plattformen för IT och verksamhetssytem genom att möta verksamhetens utmaningar och även förstå våra kunders kund.
  • Konceptet som NIBBGUST följer inom verksamhetsutveckling är att stödja våra nya och gamla kunder i att utforma, långsiktiga och varaktiga positiva förändringar inom Plattformen för IT och verksamhetssytem för verksamheten genom att lägga tid och kraft att förstå verksamhetens mål.