Bakgrund & kontakt

Bakgrunden till att bolaget startades upp var att erbjuda små och mellanstora bolag hjälp att hitta rätt IT-infrastruktur och IT-System som baseras på företagets verksamhet och inte vice versa.

 

NIBBGUST drivs och ägs av Magnus Östman, Magnus har en 20-årig erfarenhet inom IT-branschen. Magnus verksamhetskunskap kommer från utveckling av egna bolag samt delägarskap i andra bolag. Genom Magnus långa arbete inom IT-branchen så ger det grunden till en god produkt och tjänstekännedom.

 

Magnus Östman
Mobil: +46 70 635 66 90
E-mail: magnus.ostman@nibbgust.se